Kontakty:
Telefón: 0910648770
Email: info@relaxtime.sk

Fakturačné údaje:
Vladimír Terpák
L.Sáru 2361/3
075 01 Trebišov
IČO: 43127711
DIČ: 1076617377
Nieje platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov,
číslo živnostenského registra: 870-10770.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár